Instytut Sztuki Mediów im. Ryszarda Winiarskiego działa przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Misją Instytutu jest wspieranie i prowadzenie działań w obszarze sztuki współczesnej w zakresie nowych mediów, multimediów i intermediów.

Instytut inicjuje i prowadzi projekty badawczo-naukowe, artystyczne i dydaktyczne.

Działania Instytutu są prowadzone zgodnie z filozofią prof. Ryszarda Winiarskiego. Nadrzędna wobec wszelkich działań pozostaje idea i celowość.

DZIAŁANIA

SZTUKA

NAUKA I BADANIA

EDUKACJA

Aktualności

Wystawa SZTETŁ – REINTERPRETACJE

W Galerii Spokojna trwa wystawa zorganizowana przez Instytut Sztuki Mediów w ramach XVIII Festiwalu Warszawa Singera. Tematem wystawy jest Sztetł i jako przestrzeń historyczna i …
Zobacz więcej

ISM wystartował!

Instytut Sztuki Mediów wznowił swoją działalność latem 2021 decyzją JM Rektora Błażeja Ostoja Lniskiego. Na stanowisko dyrektora powołany został prof. Włodzimierz Szymański. Wraz ze wznowieniem …
Zobacz więcej

Partnerzy