ZESPÓŁ

prof. dr hab. Włodzimierz Szymański

Dyrektor Instytutu

Klaudia Kiercz-Długołęcka

Specjalistka ds. projektów