ISM wystartował!

Instytut Sztuki Mediów wznowił swoją działalność latem 2021 decyzją JM Rektora Błażeja Ostoja Lniskiego. Na stanowisko dyrektora powołany został prof. Włodzimierz Szymański.

Wraz ze wznowieniem działalności Instytut zyskał również nowego patrona: prof. Ryszarda Winiarskiego, którego podejście do sztuki i filozofia działania będzie przyświecała podejmowanym przez Instytut aktywnościom i inicjatywom. 


Statutowym celem Instytutu  jest wspieranie i inicjowanie projektów służących rozwojowi sztuki współczesnej w obszarze sztuki mediów, multimediów i intermediów. 


Identyfikacja wizualna Instytutu opiera się na logotypie stworzonym przez prof. Piotra Welka, a siedziba znajduje się w Warszawie na ul. Spokojnej przy Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych.