Wystawa SZTETŁ – REINTERPRETACJE

W Galerii Spokojna trwa wystawa zorganizowana przez Instytut Sztuki Mediów w ramach XVIII Festiwalu Warszawa Singera.

Tematem wystawy jest Sztetł i jako przestrzeń historyczna i symboliczna stał się pretekstem dla twórców do zaproponowania nowych interpretacji. Dzięki temu wystawa stała się opowieścią o współczesnym pojmowaniu przestrzeni, w której żyła diaspora żydowska w Polsce przed Zagładą. Przestrzeń sztetla była unikatowa. To w sztetlu rozkwitała kultura polskich Żydów. Wraz z jego mieszkańcami sztetł zniknął bezpowrotnie w trakcie II Wojny Światowej.

Zaproszeni do wystawy artyści w swoich pracach odnoszą się do tej przestrzeni w wymiarze symbolicznym i wyobrażeniowym.

Poszukują relacji wobec współczesnego wielokulturowego i globalnego świata.

Artyści:

Basia Ciacek
Ela Goldman
Ewa Gordon
Paula Kuch
Sara Kandelszajn
Klaudia Kiercz-Długołęcka
Dorota Kozieradzka
Joanna Napiórkowska
Anna Kowalik
Piotr Szatyłowicz
Włodzimierz Szymański
MI POLIN:
Helena Czernek
Aleksander Prugar