Nabór do projektu: „Sztuka, pamięć, człowieczeństwo”

Zapraszamy serdecznie studentów, studentki, absolwentów i absolwentki do projektu artystycznego i naukowego organizowanego przez Instytut Sztuki Mediów im. prof. Ryszarda Winiarskiego i Oświęcimski Instytut Praw Człowieka.

Projekt zakłada:

1. Seminarium naukowe dla studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pt.: „Sztuka jako forma pamięci i upamiętnienia” w Oświęcimu w dniach 14-16 listopada 2023 roku,

2. Stworzenie dzieł multimedialnych – artystycznych interpretacji wartości stojących współcześnie za pojęciem humanitaryzmu,

3. Projekcję wielkoformatową w/w dzieł multimedialnych w 79. rocznicę wyzwolenia Obozu Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 2024 w Oświęcimiu. 

Organizatorzy zapewniają udział w seminarium naukowym (w tym transport, noclegi i wyżywienie),  dostęp do konsultacji merytorycznych oraz możliwość zaprezentowania swoich prac z okazji 79. rocznicy wyzwolenia Obozu Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 2024 w Oświęcimiu.

Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz ze swoim portfolio w formie osobnego pliku (prosimy podać nazwę pliku w formularzu) lub linku do portfolio: ism@asp.waw.pl do 6.11.2023 roku.

Zapraszamy serdecznie!